Finncon-yhdistys

Finncon-yhdistys ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja tukea suomalaista tieteis- ja fantasiakulttuuria. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksen tuella järjestetään lähes vuosittain voittoa tavoittelematon Finncon-niminen tieteis- ja fantasiakulttuuritapahtuma. Finncon-yhdistys ry toimii kattojärjestönä suomalaisille science fiction- ja fantasiaseuroille, jotka järjestävät Finncon-tapahtumaa, ja siinä tarkoituksessa kehittää tapahtumien suunnittelun ja taloushallinnon välineitä.

Finncon-yhdistys ry:n varsinaiset jäsenet ovat suomalaisia science fiction- ja fantasiaseuroja. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä suomalaiset oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Uusien jäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous, joka järjestetään tyypillisesti alkuvuodesta SF-seurojen yhteistyökokouksen yhteydessä. Yhteisö tai säätiö voi ilmaista kiinnostuksensa jäsenyyteen lähettämällä vapaamuotoisen jäsenanomuksen yhdistyksen puheenjohtajalle. Jäsenmaksu on tyypillisesti ollut joitain kymmeniä euroja vuodessa.

Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksellä on kannatusjäseniä. Kannatusjäsenyyksillä tuetaan yleensä Finncon-tapahtuman järjestämistä ja kannatusjäsenyydestä saa tarkempaa tietoa seuraavaksi järjestettävän tapahtuman sivulta.

Yhteydenotot: puheenjohtaja@finncon.org